De Blauwe Vlag

Blauwe vlag met Groene wimpel

De blauwe vlag is een internationaal erkende milieuonderscheiding.
Deze onderscheiding wordt alleeen toegekend aan milieuvriendelijke en schone jachthavens welke een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud en versterken van de natuur.

Bij Het Anker wappert deze vlag sinds 1998

Voor de havens geldt:
- Water en kaden zijn schoon
- Goede hygienische en sanitaire voorzieningen zijn aanwezig
- Er is een gescheiden afvalinzamelingsysteem
- Lozingen van afvalwater van boten zijn verboden
- Reddings- en blusmaterialen zijn aanwezig
- Er is een havenreglement met gedragscodes voor bezoekers
- Informatie is beschikbaar hoe om te gaan met natuur en milieu.

Link naar website: De Blauwe Vlag

De Blauwe Vlag is een exclusief ecolabel. Dit ecolabel wordt aan meer dan 3500 stranden en Jachthavenuitgereikt in meer dan 30 landen in Europa, Canada, ZuidAfrika, het Caribische gebied en Nieuw Zeeland.

Groene Wimpel

In Nederland kunnen Blauwe Vlag gecertificeerde jachthavens in aanmerking komen voor een extra award: de Groene Wimpel. Een jachthaven verdient deze wimpel als zij boven op de internationale criteria extra inspanningen gedaan hebben op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming van de jachthaven.

U moet dan denken aan extra maatregelen op gebied van energie- en waterbesparing, duurzaam inkopen, gebruik van duurzame bouwmaterialen, extra afval fracties scheiden en maatschappelijke betrokkenheid.


© 2012 Jachthaven Het Anker Loosdrecht, webdesign: Scriptus Design