Gooise Vaart

Gooise Vaart

Weekend van 30 en 31 mei, Oude Haven Hilversum bereikbaar voor sloepen

Al sinds geruime tijd is het bevaren van de Gooise Vaart één van de wensen uit “Vaart in de Vaart”. Met dit project willen de watersportorganisaties, waaronder Hiswa en het Watersportverbond, de vaarmogelijkheden in de Gooi- en Vechtstreek verbeteren. Leden van het Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren en ondergetekende zetten zich hier al enkele jaren krachtig voor in. 

Ook vanuit de gemeente en (watersport)ondernemers is er inmiddels veel interesse. Op 30 en 31 mei 2015 is er de mogelijkheid om via de Gooise Vvaart en de Zuidersluis tot in de Oude Haven van Hilversum te varen. Het weekend varen tot in het centrum van Hilversum is niet toevallig gekozen. De jaarlijkse braderie op de Havenstraat wordt dan gehouden en bovendien is het die zondag de 'Dag van het Park' in de Oude Haven. De haven wordt bereikbaar door medewerking van Waternet, die beide dagen de Zuidersluis tussen de 's-Gravelandse Vaart en het Hilversums Kanaal bedient tussen 10 en 18 uur. Normaal werkt deze sluis alleen op afroep. 
De drempel van de Zuidersluis is 0,60 m  en de laagste brug is 1,10 m. Het water is op het smalste punt ruim 3 meter. Vooraf laat Hilversum overhangend groen in de Oude Haven snoeien.

De animo voor het varen in de Hilversumse haven is bepalend voor de plannen om dit permanent mogelijk te maken. De Hilversumse gemeenteraad nam hiervoor eind vorig jaar een motie aan. Inmiddels is bekend wat er voor aanpassingen aan bijvoorbeeld bruggen nodig zijn.  Hilversum verwacht dat het totaalplaatje, met inbreng van Wijdemeren, regio Gooi en Vechtstreek en de provincie Noord-Holland, in het najaar bekend is. De gemeenteraad kan zich er dan in november over uitspreken.
Een grote opkomst van sloepen naar en in de oude haven van Hilversum zal de realisatie van de plannen kunnen bevorderen, zoals “zelfbediening” van de Zuidersluis en baggeren van de vaarten.
 
Een mooie kans om eens een heel bijzondere route te varen ! Het middendeel in Hilversum is langs een stukje bedrijventerrein en bebouwing, maar vooral het begin en het eind is erg mooi. Het terras bij Parc boven de oude zoutbunkers van Dudok is schitterend.
 
Jasper Blom 
bron tekst, met wijzigingen: Watersportverbond.

Foto’s

Klik op de foto voor een vergroting!

© 2012 Jachthaven Het Anker Loosdrecht, webdesign: Scriptus Design